drukuj stronę

Serdecznie witamy na pograniczu Polski i Saksonii

Działania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 pozostawią trwały ślad na wspólnym obszarze wsparcia. Celem Programu jest zrównoważony rozwój oraz zacieśnienie więzi gospodarczych i społecznych w regionie, czyli krótko mówiąc: Więcej Europy dla Polski i Saksonii!

Państwa projekt – nasza misja

Z uwagi na zakończenie okresu programowania funduszy europejskich na lata 2007-2013 składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu nie jest już możliwe.

Warunki
Uzyskanie dofinansowania projektu uwarunkowane jest wysoką jakością współpracy podmiotów polskich i niemieckich. Proszę wziąć pod uwagę następujące uwarunkowania:

 • Współpraca
  Projekt realizowany jest wspólnie przez przynajmniej jednego partnera ze strony polskiej i jednego ze strony niemieckiej.
 • Odpowiedzialność
  Jeden z parterów przejmuje jako „Partner Wiodący” główną odpowiedzialność za realizację projektu.
 • Współdziałanie
  Spełniono przynajmniej dwa z czterech warunków:
  • wspólne planowanie
  • wspólna realizacja
  • wspólny personel
  • wspólne finansowanie