drukuj stronę

Zasady użytkowania

Na kolejnych stronach informujemy o warunkach użytkowania strony internetowej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013, za którą odpowiada Sächsische Aufbaubank - Förderbank - (Saksoński Bank Odbudowy – Bank Wsparcia –). Dla dostępu i korzystania z tej usługi informacyjnej obowiązują zamieszczone niżej zasady mające zastosowanie dla wszystkich informacji i produktów udostępnionych na tej stronie internetowej.