drukuj stronę

Promocja projektu

Działania promocyjno-informacyjne w projekcie powinny zawierać dwa podstawowe punkty:

  1. Beneficjent ma obowiązek poinformować opinię publiczną o otrzymanym z Unii Europejskiej dofinansowaniu na działania projektowe (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
  2. Beneficjent przekazuje informację o osiągniętych w projekcie celach oraz o ich wpływie na długotrwały i zrównoważony rozwój pogranicza polsko-niemieckiego.

W ramach budżetu projektu partnerzy współpracy powinni zaplanować odpowiednie działania promocyjne i informacyjne. Obowiązki dot. informowania opinii publicznej o otrzymanym dofinansowaniu ujęto w Sekcji 1 "Informacja i komunikacja" Rozporządzenia (WE) Nr 1828/2006 z dnia 08.12.2006 r.

Wszystkie działania informacyjno-promocyjne powinny zawierać następujące elementy:

  1. Emblemat Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia (WE) Nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej.
  2. Odniesienie do EFRR: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego“.
  3. Hasło podkreślające wartość dodaną pomocy UE: „Inwestujemy w waszą przyszłość“.
  4. logo Programu.

W przypadku małych materiałów promocyjnych można zrezygnować ze stosowania elementów wymienionych w punkcie 2 i w punkcie 3.

Download